احیای فکر دینی در اسلام

سی‌ام اردیبهشت ماه نود و دو

احیای فکر دینی در اسلام

محمد اقبال

ترجمه محمد آرام

235 صفحه

 

از زمانی که کتاب ما و اقبال شریعتی را خوانده بودم، خیلی دلم می خواست یک کتاب هم از اقبال بخوانم. تا اینکه قسمت شد و در روزهای اخیر مهمترین کتاب اقبال را از کتابخانه دانشکده گرفتم و خواندم: اما چه خواندنی! لااقل هرجمله را باید دوبار با دقت خواند. با اینحال، نظر من است که این کتاب، عصاره همه حرف هایی است که شریعتی زده... یعنی به نظر من شریعتی اصل و اساس همه حرف هایی که در قالب اسلام شناسی دسته بندی می شوند را از این کتاب گرفته، با این توجه که کتاب "احیای فکر دینی در اسلام" خیلی کتاب آسانی نیست و هر جمله نیاز به تفکر و توجه ویژه دارد، اما آثار شریعتی به راحتی جذب می شوند.

توضیح: این ترجمه، ترجمه ای قدیمی است و شاید در بازار پیدا نشود ولی ترجمه های دیگری از این کتاب با اسامی ای همچون "تجدید بنای اندیشه دینی در اسلام" هست، که البته من در مورد خوب یا بدی آن ترجمه ها نظری ندارم.

 

این کتاب را ندارم. امانت از کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی.

/ 0 نظر / 60 بازدید